حاوی انواع ویتامین برای تامین 100% نیاز روزانه بدن