حاوی ویتامین ها و مواد معدنی برای تامین نیاز روزانه