مناسب برای دوره افزایش وزن و حجم عضلاتپودر طعم دارقوطی پلاستیکی3000 گرم